Spara energi

Några tips för att minska din energiförbrukning.

Kyl och frys

 • Frosta av kyl och frys regelbundet. Ett lager is gör att kylen och frysen drar mer energi.
 • Se till att dörren till kyl och frys sluter tätt.
 • Ställ gärna frysen i ett svalare utrymme. Då går det inte åt så mycket energi till kylningen.
 • Ställ inte varm mat i kylskåpet.
 • Håll ordning i kyl och frys så att inte dörren står öppen i onödan.

Laga mat

 • Använd alltid lock på kastrullen. Då går det bara åt 1/5 av energin jämfört med då du kokar utan lock.
 • Elektrisk vattenkokare är ett energisnålt alternativ.
 • Byt ut kastruller som är buckliga i botten. Dessa är mer energikrävande än plana.
 • Öppna inte ugnsluckan i onödan. Varje gång du öppnar sjunker temperaturen 25-65 grader.
 • Ta vara på eftervärmen när du bakar eller lagar mat eller baka/laga mycket mat på en gång.

Vatten

 • Hushåll med varmvattnet. Diska inte under rinnande vatten.
 • Täta läckande vattenkranar.

Lampor och elektronik

 • Stäng av TV-apparaten helt istället för att ha den i standby-läge.
 • Köp LED-lampor. De räcker mycket längre och drar 80-90 procent mindre el än vanliga glödlampor.
 • Släck lampan då du lämnar rummet för en längre tid.
 • Använd hellre timer än att låta en strömkälla stå på dygnet runt.

Värme

 • Hushåll med värmen. Inomhus räcker det att ha 20-21 grader dagtid. Nattetid räcker det med 18 grader.
 • Ställ inga möbler för nära elementen. Värmen får svårt att sprida sig.
 • Kontrollera husets isolering samt tätningslisterna kring dörrar och fönster.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson