Skadedjur

Olägenhet för människors hälsa

Skadedjur kallas de djur som medför olägenhet för människors hälsa. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Ansvar

Om du bor i flerfamiljshus och upplever problem med skadedjur så ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Fastighetsägaren är skyldig att åtgärda olägenheter. Kommunen ingriper bara ifall åtgärder enligt miljöbalken är ”av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet”. Det gäller vid risk för sjukdom eller epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter eller lokaler. Om du äger ett enfamiljshus ansvarar du själv för att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra. Tänk på att kontakta ditt försäkringsbolag innan eventuell sanering eftersom en skadedjursförsäkring ofta är kopplad till villa- och hemförsäkringen.

Granskad 2018-01-30
av Helena Bengtsson