Djur och lantbruk

Här hittar du information som rör husdjur som katter och hundar, lantbruk, skadedjur och skyddsjakt.

Behöver du information som gäller tillstånd om djurhållning enligt djurskyddslagen eller misstänker du att djur far illa så ska du kontakta länsstyrelsen.

När det gäller tillstånd till djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, så är det Miljö- och hälsoskyddsnämnden som ger tillstånd.

Granskad 2018-01-29
av Helena Bengtsson