Laganstråket

Med utgångspunkt ur helhetsförslag på Laganstråket, ska åtgärder genomföras för att lyfta Laganstråket från Ljusseveka i norr till Osudden i söder.

I februari 2016 beslutades det att kommunen ska prioritera och genomföra åtgärder allt eftersom för att lyfta Laganstråket med utgångspunkt ur utredningen Laganstråket - ett vattenrum genom centrala Värnamo.

Utredningen redovisar ett översiktligt och samordnat utvecklingsförslag för å-rummet som ett rekreativt och upplevelsemässigt, naturpräglat rum i staden och dess närområde. Med andra ord är utredningen ett underlag för framtida planer, projekt,skötsel och åtgärder som ska genomföras längs med Lagan (mellan Ljussevekaleden - Osudden). Läs utredningen under Mer information.

Har du frågor kring prioritering och genomförande av projekt Laganstråket, svarar Frida och Joakim gärna på dem.

Pågående åtgärder

Åtgärd

Status

Åkroken - högtillgängligt stråk (LONA-projekt)

etapp 1, våren 2017

Planeringsuppdrag Osudden (badplats och småbåtshamn)

Påbörjat 2016

Färdiga och fortlöpande åtgärder

Åtgärd

Status


Utegym Tinas ö

Färdigställt 2017


Utplanering av muddringsmassor vid hundbad Osudden

Färdigställt 2017


Skateparken

Färdigställt 2017


Muddring Lagansutmynning + småbåtshamn

Färdigställt 2016


Fiskens dag 2016

Färdigställt 2016


Grillhus söder om järnvägen

Färdigställt 2015

Standardbänkar och campingbord, Osuddenrundan

Färdigställt 2015Projekt Bänkarnas stad

Fortlöpande

Kontinuerlig röjning längsmed Lagan

Fortlöpande

 

Granskad 2017-12-18
av Frida Fält