Stadsutvecklingsprojektet för järnvägsområdet

Järnvägsområdet

Stadsutvecklingsprojekt gällande järnvägsområdet (mellan Cupolen och norra undergången) i Värnamo stad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller i projektet tillsammans med konsult. I stadsutvecklingsprojektet för Järnvägsområdet ligger det att studera platsens förutsättningar på ett mångsidigt sätt, sammanställa och pröva utvecklingsalternativ och föreslå en utveckling som uppfyller målsättningarna om en hållbar och attraktiv komplettering av Värnamo. Se avgränsning i kartan nedan.
Uppdraget omfattar att ta fram ett stadsutvecklingsprogram som går för politiskt godkännande. Programmet ska fungera som underlag för kommande planeringsskeden och ge inriktning för ny bebyggelse och anläggning inom området.

Projektprocess

Projektet pågår under andra halvan av 2017. Under hösten hålls en workshop med fastighetsägare inom programområdet. Läs om workshopen i Sammanställning av workshopPDF.
Färdigt stadsutvecklingsprogram planeras vara klart i mars 2018.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Preliminär avgränsning av stadsutvecklingsprojektet Järnvägsområdet i Värnamo stad.

Preliminär geografisk avgränsning av projektet. Klicka på bilden för att förstora den.

Granskad 2018-04-20
av Frida Fälth