Medborgardialoger för Prostsjöområdet

Vem har bättre koll på hur området kan utvecklas om inte du som använder området! Ta del av de idéer som kommit in kring Prostsjöområdet, stort som smått.

Resultatet från medborgardialogerna har samlats i tre strukturutredningar som används vid framställningen av miljö- och gestaltningsprogrammet för Prostsjöområdet. Utredningarna finns att ladda ner från sidan med projektunderlag, se spalten till vänster. Under rubrikerna nedan är projektets medborgardialoger beskrivna. Den senaste dialogen är den som står högst upp.

Synpunkter och idéer kring projektet och området

T o m den 1 december 2013 samlades det in idéer och synpunkter från allmänheten. Insamlat material har sammanställts och kommer hanteras i samband med interna möten om fokusområdena; miljö/rekreation, bebyggelse/infrastruktur och trafik/kommunikationer. 

Enkät - Vad är en hållbar stadsdel?

Enkätundersökningen Vad är en hållbar stadsdel för dig? låg ute på projektets webbplats och i stadshusets foajé t o m den 1 december 2013.En sammanställning av enkäten finns i högerspalten under rubriken Länkar.

Workshopen den 17 september 2013

Allt som allt var vi ett 70-tal personer. Kvällen avslutades med genomgång av gruppernas olika förslag, vilka innehöll en mängd intressanta och välgrundade idéer och synpunkter. Vinnaren av deltagarlottningen var Gun Källberg som fick ta hem en elmätare. 

En sammanfattning av kvällen (Bildprotokoll/Workshop 2013-09-17) finns att läsa i högerspalten samt en sammanställning av de deltagarenkätwe som delades ut under kvällen. 

Värnamodagarna 2013

Inför Workshopen stod Projektrgruppen och delade ut flyers och fanns tillgängliga för samtal kring projektet.

Miniprojekt med skola

Under våren 2013 har flera miniprojekt utförts av elever från förskola, grundskola och gymnasium. Syftet med elevarbeterna är att synliggöra hur området används och hur det skulle kunna användas i framtiden, men även för att sprida information om hållbar stadsutveckling.

Från flertalet klasser på Enehagsskolan gjorde eleverna teckningar över hur de har använt området men också hur de vill utveckla olika platser.

Två elever från gymnasiet tog fram ett förslag vars grund bygger på kommunens vision att utveckla området på ett hållbart sätt. Deras förslag visade prov på eftertanke och tydlighet. Med enkla åtgärde runt sjön skulle området bli attraktivt för hela familjen, hela året. Läs deras projekt Hela familjen - hela året som finns i högerspalten.

Ett gymnasiearbete resulterade i en studie av lokala aktörers syn på Prostsjön som hållbart planeringsprojekt:

Ekologisk och social dröm eller attraktiv tillväxtstrategi?PDF

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek