Skyltar

Bygglov krävs för att sätta upp eller väsentligt ändra en skylt- eller ljusanordning inom ett detaljplanerat område, detta gäller även tidsbegränsad uppsättning av skylt. Ansökan om bygglovlänk till annan webbplats skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det innebär att det krävs bygglov för bland annat nya fasadskyltar till butiker och industrier, skyltpelare, skyltpelon, vepor och liknande.

Utanför detaljplanerat område krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att sätta upp en skylt.

Du är alltid välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller i ditt fall. 

Granskad 2018-01-24
av Atena Ahmadi