Murar, plank och staket

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

Vad räknas som plank?

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort, utan det är främst konstruktionen och utseendet som avgör om en inhägnad räknas som ett staket, ett plank eller en mur. Bygglovsplikten bedöms utifrån plankets eller murens läge, utförande och beständighet och höjd. En mur är bygglovspliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

När du planerar att bygga en mur eller ett plank är det därför viktigt att du kontaktar samhällsbyggnadsförvaltningen för rådgivning om du är osäker på vad som gäller.

Information om bygglov

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson