Tomter i Värnamo tätort


Ingelundsvägen/Vädursvägen, Nylund

Nu släpper vi tomterna vid Ingelundsvägen! (se Draken/Ödlan, Nylund i översiktskartan nedan).  Vi erbjuder sex tomter till tomtkön. Fördelningen av dessa kommer att ske i juni. 

Kommunens arbete med nya gator och vatten- och avloppsledningar kommer att vara avslutade i oktober.

I kvarteret Vattumannen (Vädursvägen) har kommunen även anvisat sex stycken bostadsfastigheter till bolaget Svensk Husproduktion som avser uppföra sex stycken nyckelfärdiga bostäder i ett plan. Sökande i tomtkön har förtur till dessa bostäder. 

Herrgårdsvägen, Nöbbele

Väster om konstmuseet Vandalorum, nära sjön Vidöstern och badplatsen vid Osudden alldeles söder om Värnamo ligger kvarteren Herrgården och Grindstugan. Här har kommunen anvisat tio stycken villatomter till Obos Mark (Myresjöhus) som avser uppföra tio stycken nyckelfärdiga villor i två olika storlekar. Sökanden i tomtkön har förtur till dessa bostäder. 

 

Karta över bostadsområden med lediga tomter i Värnamo

Klicka på bilden för att zooma.

Granskad 2018-05-15
av Peter Ringberg