Tomter i Värnamo tätort

Intresset för tomter i Värnamo tätort har varit så stort att vi i nuläget inte har några lediga tomter att erbjuda utöver vad som omnämns nedan.

Ingelundsvägen/Vädursvägen, Nylund

Nästa område för villatomter blir vid Ingelundsvägen (se Draken/Ödlan, Nylund i översiktskartan nedan). Tomterna är inte byggklara förrän kommunen har byggt ut nya gator och vatten- och avloppsledningar i området. Under våren 2018 kommer vi att erbjuda sex stycken villatomter till tomtkön.

I kvarteret Vattumannen (Vädursvägen) har kommunen även anvisat sex stycken bostadsfastigheter till bolaget Svensk Husproduktion som avser uppföra sex stycken nyckelfärdiga bostäder enligt konceptet LB Senior 103. Sökande i tomtkön har förtur till dessa bostäder. Vid intresse kontakta Daniel Olsson, telefon 0763-20 39 14.

Herrgårdsvägen, Nöbbele

Väster om konstmuseet Vandalorum, nära sjön Vidöstern och badplatsen vid Osudden alldeles söder om Värnamo ligger kvarteren Herrgården och Grindstugan. Här har kommunen anvisat tio stycken villatomter till Obos Mark (Myresjöhus) som avser uppföra tio stycken nyckelfärdiga villor i två olika storlekar. Sökanden i tomtkön har förtur till dessa bostäder. Vid intresse kontakta Dan Gustavsson, Fastighetsbyrån, telefon 0370-157 74.

 

Karta över bostadsområden med lediga tomter i Värnamo

Klicka på bilden för att zooma.

Granskad 2018-01-22
av Helena Bengtsson