Tomter i Lanna

I Lanna finns låg- och mellanstadieskola, fritids- och barnomsorg samt en fin golfbana för den motionssugne. Industrisysselsättningen i Lanna är mycket hög, här finns en mångfald av industriföretag, störst är AB Elof Johansson och BabyBjörn. Orten har cirka 300 invånare.

Kommunen har åtta byggklara tomter i samhället. Fem är belägna vid Stenrösevägen och två vid Bobackavägen.

Detaljerad karta över villatomterna.PDF

Karta över lediga tomter i Lanna.

Granskad 2018-01-22
av Helena Bengtsson