Tomter i Forsheda

Forsheda tätort har runt 1 500 invånare och är belägen någon dryg mil väster om Värnamo. Utmärkande för Forsheda är god företagsamhet och det finns många, flexibla mindre och medelstora företag. Orten kännetecknas även av ett rikt föreningsliv och en aktiv företagarförening som ser till Forshedas intressen på en rad områden. Forsheda har en god samhällsservice med livsmedelsbutik, förskola, fritidshem och grundskola till och med årskurs 9, sporthall, utomhusbad, servicehus och bibliotek. 

Nytt bostadsområde vid Hanahöjsvägen

Kommunen har färdigställt för sex byggklara tomter i Hanahöjvägens förlängning. Dessa tomter är ännu inte avstyckade varför inte detaljerad karta kan visas.

Enstaka tomter

I Forsheda finns avstyckade tomter som är klara för försäljning utmed Kyrkogatan och Tegvägen.

Detaljerad karta över de avstyckade villatomterna.PDF

  

Karta över lediga tomter i Forsheda.

Klicka på bilden för att zooma.

Granskad 2018-01-22
av Helena Bengtsson