Tomter i Bredaryd

Bredaryd har cirka 1500 invånare och är idag en tätort som i mångt och mycket har sin styrka och förankring i ett omfattande och varierat näringsliv och handel där ett flertal branscher finns representerade. I Bredaryd finns också ett bra utbud av restauranger, aktiva föreningar och en fungerande äldre- och barnomsorg. Det är denna mångfald som är Bredaryds styrka och ger orten dess stabilitet.

Syrenvägen

I Bredaryd finns två byggklara tomter på Syrénvägen vilka fördelas enligt tomtkön.

Detaljerad karta över tomterna.PDF 

Karta över lediga tomter i Bredaryd.

Klicka på bilden för att zooma.

Framtida utbyggnad av Häggegårdsområdet

Västra delen av Häggegårdsområdet ligger i sydvästra delen av Bredaryd och avgränsas av väg 153 i norr, Västra vägen i väster och det befintliga bostadsområdet Häggegård i öster. En första etapp av det nya området innehållande ett tiotal villatomter kommer att byggas ut med start under år 2018. På översiktkartan nedan ser du var området ligger. 

Översiktskarta Häggegård, Bredaryd

Översiktskarta över Bredaryd med Häggegårds framtida bostadsområde markerat.


Granskad 2018-01-22
av Helena Bengtsson