Tomter i Åminne

Åminne är beläget några kilometer söder om Värnamo och har cirka 200 invånare. Samhället som är uppbyggt kring det gamla järnmalmsbruket har en trivsam atmosfär och här finns barnomsorg och badplats.

Ny detaljplan

Gator och VA-ledningar är upprustade och i samband med detta har en ny detaljplan tagits fram för norra delen av samhället. Detaljplanen möjliggör fyra nya bostadstomter. För närvarande är en av dessa tomter ledig.

Arbetet med en ny detaljplan i södra delen av samhället pågår. Kommunens ambition är att tillskapa ytterligare ett 10-tal byggklara villatomter i samhället.

Länk till sidan om förslag till detaljplan för södra Åminne.  

Granskad 2017-11-30
av Peter Ringberg