Bygga nytt, ändra eller riva

Det finns många saker att tänka på och ta hänsyn till när man vill bygga nytt eller bygga om. Du som bygger, byggherren, har det yttersta ansvaret för att gällande regler följs. Här berättar vi om exempelvis när du behöver bygglov eller vad som är en anmälningspliktig byggåtgärd.

Här hittar du även information om strandskydd, ritningar och vad som är viktigt att tänka på när du söker lov. Du hittar också länkar och kontaktuppgifter.

Granskad 2018-04-16
av Helena Bengtsson