Riktvärden för radon

Radon i bostäder

Följande riktvärde/gränsvärde finns för radon i bostäder:

200 Bq/m3 -Socialstyrelsens riktvärde för högsta radonhalt i befintliga bostäder (alla bostäder byggda före 1981)

200 Bq/m3 -Boverkets gränsvärde för högsta radonhalt i nya byggnader (alla bostäder med bygglov efter 1981-01-01)

Radon mäts och redovisas i radongashalt sedan den 1 januari 1994.

Radonmätningar gjorda före 1994 redovisades i radondotterhalt. För att göra äldre mätningar jämförbara med dagens sätt att mäta radon måste du dubblera mätvärdet i radondotterhalt och får då motsvarande mätvärde i radongashalt.

Exempel: 250 Bq/m3 radondotterhalt motsvarar 500 Bq/m3 radongashalt.

Radon i dricksvatten

Livsmedelsverket anger följande gränsvärden för radon i dricksvatten:

100 Bq/l - tjänligt med anmärkning
1 000 Bq/l - otjänligt

Läs mer om mätningar av radon i dricksvatten på sidan Eget dricksvatten.

Granskad 2017-08-09
av Ingela Zander