Radon från mark

Lufttrycket inomhus är oftast lägre än utomhus och i marken. Är marken luftgenomsläpplig och husets grundkonstruktion otät kan radonhaltig jordluft sugas in i huset.

Radonhalt i marken

Jorden består till 30-40 % av luft. Radonhalten i jordluften är alltid mer än 5 000 Bq/m3 på en meters djup. Normalt är den 20 000-40 000 Bq/m3 i morän och 30 000-150 000 Bq/m3 i grus. Om fragment av alunskiffer ingår i jorden kan radongashalten bli så hög som 1-2 miljoner Bq/m3.

Markradon i kommunen

För att se markradonförhållandena i kommunen på en karta:

  1. Öppna Karta över Värnamo kommunlänk till annan webbplats
  2. I det nya fönstret väljer du "Klicka här för fler teman" uppe i högra hörnet.
  3. Välj "Boende och miljö" i listan
  4. Välj "Markradon enl. SGU" i listan

Granskad 2017-01-01
av Anna-Sofia Eek