Luften utomhus

Luftkvaliteten som omger oss i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och hälsa på längre sikt. Den totala kostnaden för miljö- och hälsoeffekter på grund av föroreningar i luften uppskattas i Sverige årligen till miljardbelopp.

Förbättrad luftkvalitet

Luftföroreningar påverkar människor bland annat genom ökade besvär av astma och ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar.

Du kan själv bidra till att förbättra luftkvaliteten i kommunen genom att se till att din vedpanna eller kamin har så låga utsläppshalter av föroreningar som möjligt samt att elda på ett sätt som minskar mängden farliga ämnen till luften. Du kan även ställa bilen hemma när du har möjlighet.

Granskad 2018-02-15
av Helena Bengtsson