Buller

Det kan vara väldigt olika från person till person vad som upplevs som buller. Gemensamt för allt buller är ändå att det är ljud som upplevs som störande. Buller behöver alltså inte vara ett speciellt kraftigt ljud, utan det kan också vara ett lågfrekvent ljud som vi knappt uppfattar förrän det försvinner.

När buller är störande eller skadligt

Många människor är störda av buller. Källorna kan vara vägtrafik, tåg, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter i samhället. Buller kan också komma från aktiviteter inne i huset, till exempel grannar, tvättstuga eller hantverksverksamhet. Fasta installationer som ventilationsanläggningar, hissar, värmepumpar och fjärrvärmesystem kan ge upphov till lågfrekvent buller. Många av de fasta installationerna är dessutom igång såväl dag som natt.
 
Men buller kan också vara så höga ljudnivåer att det är skadligt för öronen. Musik kan skada hörseln om ljudnivåerna är för höga. Det finns tecken på och oro för att skador på grund av höga ljudnivåer blir fler och allvarligare i takt med att ljudnivåerna på musik som spelas på konserter och andra ställen har ökat.

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson