Buller och luftkvalitet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över inomhusmiljön i såväl bostäder som i allmänna lokaler, som till exempel dagis, skolor och samlings­lokaler.

Bostadsmiljö

Vi vistas alltmer inomhus, inte minst under vinterhalvåret. De flesta av oss arbetar inomhus, medan barnen är i skolan stora delar av dagen. När man kommit hem på kvällen blir man oftast kvar inomhus, med hushållsgöromål eller tv-tittande. Mot den bakgrunden är det lätt att inse att inomhusmiljön är viktig för vårt välbefinnande.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att bostaden ger "betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar".

Bor du i hyresrätt, kontakta fastighetsägaren om du har klagomål. Bor du i en bostadsrätt vänder du dig till bostadsrättsföreningens styrelse.

Får du ingen hjälp trots att du kontaktat fastighetsägare eller bostadsrättsförening, kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om vi då bedömer det som nödvändigt kan vi ställa krav på utredning och åtgärder av fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen.

Bor du i eget hus kan du också börja med att vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi kan göra en inspektion och ge dig råd om hur du kan gå vidare. Kanske måste du i nästa steg kontakta ett konsultföretag för att få en noggrannare utredning gjord.

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson