Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Fastighetsägare eller verksamhetsansvarig är skyldig att arbeta systematiskt med sitt brandskyddsarbete. Ditt systematiska brandskyddsarbete kan till exempel införlivas i ditt arbetsmiljöarbete eller ditt kvalitetsystem, men måste alltid kunna verifieras vid en eventuell tillsyn av räddningstjänsten.

Beroende på din verksamhets omfattning så kan du också vara skyldig att skicka in en skriftlig redogörelse av brandskyddet till räddningstjänsten.

Det finns ett allmänt råd om systematiskt brandskyddsarbete som beskriver hur du kan arbeta.

Kortfattat ska ditt arbete innehålla en övergripande plan för hur din verksamhet eller fastighet ska undvika och hantera bränder. Alla kontroller, regler, beslut med mera ska bokföras och kunna redovisas vid en eventuell tillsyn av räddningstjänsten. Det är väldigt viktigt att du har ett fungerande arbete för att utföra egenkontroller på din verksamhet.

Du kan hitta mer information om utbildning på sidan SBA - systematiskt brandskyddsarbete.

Granskad 2018-01-25
av Helena Bengtsson