Explosiv vara

Lagens och förordningens syfte är att hindra, förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

I Värnamo kommun är det räddningstjänsten som handlägger tillståndsgivning av explosiva varor medan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen handlägger tillståndsgivning av brandfarliga varor.

Granskad 2018-01-26
av Helena Bengtsson