Valborgsmässoeldar

Aktuell brandriskprognos får du på SOS Alarms telefonsvarare
036-16 85 22.

Checklista för att elda på Valborg:

 • Du bör informera räddningstjänsten 0370-37 79 03.
 • Om du räknar med mycket folk som tittar behövs även tillstånd från polisen.
 • Kontrollera om det råder eldningsförbud den aktuella dagen.
 • Det ska alltid finnas en namngiven ansvarig person för firandet som är ansvarig för att elden bevakas och släcks.
 • Lämna aldrig elden utan uppsikt, en eld kan snabbt tappas utom kontroll om ingen stoppar den i tid.
 • Du måste alltid ha möjlighet att snabbt kunna larma 112 om något skulle gå snett, en mobiltelefon är bra att ha.
 • Du bör ha släckutrustning tillgänglig, det kan vara handbrandsläckare, vattenslang, ruskor, spadar och så vidare.
 • Tänk på vindriktningen och var glöden hamnar, planera elden så att inte byggnader, lättantändligt gräs eller annat brännbart ligger i närheten.
 • Elda bara grenar, kvistar, buskar och löv. Byggavfall, brädor, däck, vätskor, plast, möbler och annat lämnas till kommunens miljöstation.
 • Lämna inte elden innan den är helt släckt, kontrollera marken under elden så att den inte är varm och kan flamma upp senare.
 • Du är alltid ansvarig för elden, även efter att du tror att den är släckt!

Granskad 2018-04-09
av Helena Bengtsson