Elda utomhus

Det är alltid du som tänder en eld som är ansvarig, så se till att du alltid kan släcka elden om något går snett. Det är ofta eldningsförbud vid torra perioder.

Eldningsförbud

Det finns två typer av eldningsförbud. Den ena gäller av miljö- och hälsomässiga skäl. Den andra är det som kan utfärdas av räddningstjänsten i syfte att skydda våra skogar och marker från bränder. Denna typ av eldningsförbud utfärdas för hela länet.
Aktuell brandriskprognos kan fås på SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22. Du kan även få brandriskprognoser och information via appen ”Brandrisk ute”. Du kan ladda ner den till din iPhone, iPad och Android. Du hittar den på Google Play eller App Store.

Göra upp eld i naturen

Grillning med kol på iordningställda grillplatser är tillåtet även om det råder eldningsförbud, men se till så att det inte finns någon risk för spridning av elden. Släck elden ordentligt med vatten, gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar när platsen lämnas. Tänk på att det är den som tänder som har ansvaret för elden.

Granskad 2018-04-09
av Helena Bengtsson