Markanvisningar

Värnamo kommun tillämpar både markanvisningar genom anbud och så kallade direktanvisningar. Offerter till markanvisningar genom anbud publiceras på denna sida. Det är mark- och exploateringsavdelningen som är din ingång om du är intresserad av mark för bostadsbyggande. Kontakta oss så berättar vi mer!

Pågående markanvisningar

Fram till och med den 2 maj bjöd kommunen in intressenter att lämna förslag på hur kvarteret Ödlan ska bebyggas. Nu utvärderar vi inkomna förslag och kommer att kontakta förslagsgivarna under maj månad. 

I riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal hittar du mer information om hur kommunen arbetar med markanvisningar.PDF

Mark för verksamheter och industri

Det är mark- och exploateringsavdelningen som försäljer mark för verksamheter/industri. Tomtpriserna följer kommunens fastställda taxa för det avsedda området.

Mer information hittar du på sidan Mark och lokaler.

Villatomter

Villatomter fördelas genom kommunens tomtkö och säljs genom mark- och exploateringsavdelningen.

Kommunens lediga villatomter och ansökan till tomtkön hittar du på sidan Lediga tomter.

Granskad 2018-05-03
av Peter Ringberg