Möjliga lägen enstaka tomter

Nedan hittar du lägen för möjliga tomter kring våra tätorter i kommunen. Gemensamt för dessa lägen är att de ägs av en privat fastighetsägare och ligger lantlligt beläget i närheten eller en bit ifrån kommunens tätorter.

En övergripande bedömning är gjord över om läget är möjligt att bebygga. Eftersom dessa områden inte omfattas av någon detaljplan, återstår det dock ett antal förutsättningar att reda ut.

Vissa bilder och dokument finns under Mer information. Är du intresserad av att veta mer om ett specifikt området, ta kontakt med markägaren, se kontaktfältet.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Rannäs 4:1, Forshedaområdet

I Rannäs endast tre kilometer söder om Forsheda ligger ett fint inbäddat tomtläge. Här kan du bygga i gammal vacker hagmark i söder/sydvästläge med en fin bergkulle som stöd bakom och med en vacker lövträdridå mellan tomten och Torskingevägen. Från Torskinge­vägen går en gammal befintlig körväg in mot området.

Torskinge 1:11, Forshedaområdet

Området ligger i Torskinge by med närhet till kyrkan, hembygdsgården och en vandringsled som går runt ett kultur­historiskt vackert och intressant område.

Här kan finnas plats för 1-2 tomter mellan infartssväg och tomtgräns i öster. Området ligger en bit innanför Torskinge­vägen på en grusväg med bokskog emellan. Grusvägen blir tillfart till tänkta tomter.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.
Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Gripenberg 1:5, Gällarydsområdet

På fastigheten Gripenberg 1:5 finns ett läge med mycket goda möjligheter att bygga med anpassning till befintlig miljö. Gamla betesmarker med enar, aplar och andra lövträd kan ge en fin inramning åt ett nytt/nya bostadshus.

Området ligger norr om Gällaryds kyrkby, cirka 10 kilometer från Bor.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Hindsekind 1:113, Gällarydsområdet

Till detta läge kommer du om du kör vägen mellan Bor och Gällaryd. Ta av norrut mot Gimmarp. Kör tills du passerar Ohsabanan (järnvägen). Passera även byn Ramnås. Tomtläget ligger då landskapet öppnar sig på den vänstra sidan av (söder om) vägen. Här kan man se att det tidigare legat ett torp (Lillemålen). Om detta vittnar bland annat den fina gamla stensatta jordkällaren som ligger norr om vägen.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Hult 1:11, Gällarydsområdet

Här kan du bygga i en liten bybildning utmed vägen mot Tuddabo, cirka tre kilometer söder om Gällaryd.

Tecknad gatuskärning som illustrerar minsta tillåten frihöjd  och fritt utrymme för trafikanterna.

Herrestad, Värnamoområdet

På den västra sidan av Herrestadssjön finns en ledig tomt. Här kan du bo med utsikt över sjön och vackra omgivningar.

Tomten är avstyckad och har vatten och avlopp. El och tele är framdraget till tomtgräns. I tomten ingår 1/10-del av en gemensamhetsanläggning på cirka 6,7 hektar mark ner mot sjön där varje deltagande fastighet har rätt till båtplats med mera.  

Hjälshammar 4:29, Värnamoområdet

Nya byggklara villatomter med mycket fint läge i Hjälshammar, 100 meter från Vidösterns strand och fyra kilometer från Värnamo.

Tomterna ligger på sjösidan om landsvägen. Varje hus får rätt till båtplats vid närliggande strand. En tomt är såld och två till salu.

Granskad 2017-01-01
av Ingela Zander

Skriv ut