Bostäder

Här finns information om hur du gör för att söka lägenhet i olika delar av kommunen.

Här hittar du kontaktuppgifter till flera av kommunens fastighetsägare. Du hittar även information om lediga tomter, för dig som funderar på att bygga hus.

Boendemiljöer

Boendet har betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Att ha en bostad är att ha en egen plats dit man kan dra sig tillbaka för att hämta kraft och få vara privat. Den som inte har drägliga boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av livet, till exempel utbildning och arbete, som i sin tur har stor betydelse för hälsan.

För att förbättra din boendemiljö, läs vidare på sidan Buller och luftkvalitet.

För att söka särskilt bostadsanpassningsbidrag, se vidare på sidan Bostadsanpassningsbidrag.

Granskad 2018-02-01
av Helena Bengtsson