Mobil insamling av farligt avfall 

Kan du inte ta dig till Stomsjö ÅVC för att lämna farligt avfall kan du lämna det till Miljöbilen. Två gånger per år åker Miljöbilen runt i kommunen och samlar in hushållens farliga avfall. Att lämna farligt avfall ingår i renhållningstaxan och kostar inget extra för hushållen.

Exempel på farligt avfall

 • Oljerester; motorolja, smörjfett och oljefilter
 • Lösningsmedel; bensin, aceton, fotogen, lacknafta, thinner och terpentin
 • Färg, lack, limavfall; lösningsmedels- och vattenbaserade träskydd, spackel, flerkomponentslim och plastic padding
 • Sprayburkar
 • Frätande avfall; kaustiksoda, lut, ammoniak och syror
 • Mediciner
 • Bekämpningsmedel
 • Fotokemikalier
 • Uppladdningsbara batterier och apparater samt knappceller
 • Termometrar, relän och barometrar med kvicksilver
 • Lysrör, lågenergilampor och glödlampor.

Hålltider för Miljöbilens höstinsamling 2017

v 40 lördag 7 oktober

08.00-08.30 Nydala, klostret
10.00-12.00 Bredaryds ÅVC
13.00-13.30 Hånger, skolan

v 41 lördag 14 oktober

08.00-08.30 Fryele, skolan
09.00-09.30 Gällaryd, skolan
10.00-12.00 Rydaholms ÅVC
13.00-13.30 Värnamo, stadshuset

v 42 lördag 21 oktober

08.00-08.30 Forsheda, stationen
09.00-09.30 Lanna, skolan
10.00-12.00 Bredaryds ÅVC
13.00-13.30 Värnamo, Folkets Park

v 43 lördag 28 oktober

08.00-08.30 Bor, stationen
09.00-09.30 Horda, fd affären
10.00-12.00 Rydaholms ÅVC
13.00-13.30 Vmo, Vråenv – Malmstensg

Respektera Miljöbilens regler

 • Invänta alltid miljöbilen för personlig överlämning av ditt farliga avfall
 • Miljöbilen tar inte emot skrot, grovavfall eller något annat elavfall än ljuskällor
 • Det är endast vid miljöbilens insamling som farligt avfall tas emot vid återvinningscentral i Bredaryd eller Rydaholm. Resten av året kan hushållen lämna farligt avfall på Stomsjö återvinningsgård.

Granskad 2018-01-11
av Helena Bengtsson