Läkemedelsrester

I rätt dos gör läkemedel nytta i vår kropp. Läcker de i naturen ställer de till problem och kan skada djur och växter.

Samla in läkemedel

Läkemedel omfattas av producentansvar. Överbliven medicin i fast eller flytande form samt hormonplåster och inhalatorer, får därför inte spolas ned i avloppet eller läggas i soporna, utan ska lämnas in till ett apotek.

Apoteken tar emot

Apoteken tar emot läkemedelsavfall från allmänheten, oavsett om de är receptfria, receptbelagda, inköpta utomlands eller djurläkemedel. Använd Apotekens speciella påsar för detta ändamål. De finns att hämta på Apoteken. Tänk på att förpacka flytande läkemedel så att inte läckage uppstår. Apoteken delar ut tomma kanylbehållare till hushåll och tar emot behållarna när de är fyllda.

Apoteken tar inte emot

Apoteken tar inte emot febertermometrar, digitala graviditets- och ägglossningstest eller kemikalier, till exempel myggmedel.  De lämnas istället vid Stomsjö återvinningsgård eller till miljöbilen.

Teststickor, sondmat och stomiprodukter ska läggas i soppåsen.

Tomma läkemedelsförpackningar sorteras och läggas respektive fraktion på återvinningsstationerna.

Vad händer med läkemedeln?

De inlämnade medicinerna transporteras till särskilda förbränningsanläggningar, där de bränns under kontrollerade former med rökgasrening och därefter läggs askan på godkända soptippar.

Granskad 2018-01-11
av Helena Bengtsson