Exempel på farligt avfall

Kemiska produkter är ofta märkta med en farosymbol. Det finns två olika typer av farosymboler. De äldre med orange bakgrund håller på att bytas ut mot nya med  vit bakgrund och en röd ram. Från och med 1 juni 2017 ska bara de nya symbolerna finnas på produkter som säljs i butik. Så här ser de nya faropiktogrammen ut, under syns den äldre märkningen.

Äldre farosymboler. Från och med 1 juli 2017 gäller de nya symbolerna i rött, svart och vitt.

Hantera farligt avfall på rätt sätt

Farligt avfall som är dåligt förpackat kan läcka.Hantera alltid farligt varsamt för att minska risken att utsätta dig och andra för giftiga ångor, gaser, damm och spill.

 • Syra som läckt ut är frätande.
 • Se till att förpackningen är hel. Allt emballage åldras. Metallburkar rostar, Kartong kan bli uppblött och gammal plast kan lätt spricka sönder. Lyft aldrig en flaska i korken eller kapsylen.
 • Trasor som är indränkta med linolja kan självantända och ska förvaras i en tät plåtdunk.
 • Sprayburkar kan explodera om de utsätts för värme.
 • Gifter eller starkt frätande ämnen ska emballeras och märkas väl innan de lämnas till miljöbilen eller transporteras till Stomsjö återvinningsgård
 • Blanda aldrig olika kemialieslattar. Extra viktigt är att syror och baser hålls åtskilda. Om de blandas kan det leda till en häftig reaktion med värmeutveckling.

Exempel på farligt avfall

Här är bara några exempel på produkter som inte får hällas ut i avloppet eller kastas bland soporna, utan måste tas om hand:

 • aceton, allrengöring, ammoniak, avfettning, avkalkning
 • barometer, batterier, batterisyra, bekämpningsmedel, bensin, bilbatteri, bilschampo, bilvax, blekmedel, blymönja, brandsläckare
 • fernissa, fläckborttagning, fogmassa, fogskum, fotogen, fotokemikalier, färg, färgspray, fönsterputs, förtunning
 • gasoltub, glykol, golvpolish, golvrengöring
 • hårspray – gas, härdare
 • impregnering, insektsmedel
 • kalklösare, kaustiksoda, kitt, klister, klorin - och andra produkter med klor, kontaktlim, kopparpasta, kopparputs, K-sprit, kvicksilver
 • lack, lackfärg, lacknafta, lampolja, lasyr, lim, linolja, lut, läderfärg, läderrengöring, lösningsmedel, lösningsmedel med färg
 • metanol, motorolja, myggspray, myrmedel, målarsoda, målartvätt, möbelpolish, mönja
 • nagellack
 • ogräsmedel, oljefärg, oljeflter
 • penseltvätt, polish, poolkemikalier, propplösare, putsmedel
 • rengöringsmedel, rostborttagare, rostskyddsmedel, råttgift, rödsprit
 • silverputs, skokräm, sköljmedel, smörjfett, smörjolja, smörjspray, soda, spackel, spillolja, spolarvätska, syra
 • termometer, terpentin, thinner, träolja, träskyddsmedel, T-sprit, tändvätska
 • ugnsrengöring

Granskad 2018-01-02
av Anita Andersson