Sopsortering

Alla sopor platsar inte i soppåsen. När vi sopsorterar minskar mängden avfall och genom återvinning kan vi spara på jordens resurser.

Här hittar du Värnamo kommuns sorteringsguide - Sortera rätt.PDF

Spara på miljön

Syftet med sopsortering är att minska avfallsmängderna som går till deponi och förbränning samt öka andelen som återvinns respektive återanvänds. Det är stort slöseri med resurser om saker som kan återvinnas eller återanvändas istället bränns eller slängs. Sopsorteringen är också viktig så att de farliga ämnena i avfallet minskar. 

Användbara saker

Lämnas till exempel till secondhandbutik eller secondhandskjulet på Stomsjö återvinningcentral. Det som du tycker är skräp och tråkigt kan komma till nytta för någon annan.

Batterier

Alla småbatterier ska lämnas till återvinning. Batterier kan lämnas till kommunens återvinningcentraler. Batteriholkar finns vid återvinningsstationer och i vissa affärer. Batterier omfattas av producentansvar och ska samlas in, behandlas och återvinnas. På batteriåtervinningens hemsida finns insamlingsplatser inlagda. Inbyggda batterier finns i allt som rör sig, lyser eller låter, och kan lämnas till kommunens återvinningcentral.

Bil- och fordonsbatterier

Lämnas till Stomsjö återvinningcentral eller eller där de har köpt batteriet. Uttjänta bilbatterier omfattas av producentansvar och ska samlas in, behandlas och återvinnas. 

Däck

Tas inte emot vid kommunens återvinningcentral. Kan lämnas vid gummiverkstad. Däck som lämnas ska vara demonterade från fälgen. Sitter däcken kvar på fälgen har verkstaden rätt att mot avgift demontera dem. Däck omfattas av producentansvar och ska samlas in, behandlas och återvinnas. 

Elektronik, lysrör, lågenergilampor och glödlampor

Kan lämnas vid kommunens återvinningcentraler. Skrymmande elavfall transporteras om möjligt direkt till Stomsjö återvinningcentral. Elavfall omfattas av producentansvar och ska samlas in, behandlas och återvinnas. 

Farligt avfall

Farligt avfall kan ställa till med stor skada i naturen, redan i små mängder. Allt farligt avfall ska lämnas in antingen vid miljöstationen på Stomsjö återvinningcentral eller till miljöbilen i samband med insamlingskampanjer vår och höst. Hanteras varsamt. Gifter eller starkt frätande ämnen ska emballeras väl och märkas innan de lämnas.
Asbest tas endast emot mindre mängder på Stomsjö återvinningcentral mot en kostnad. Kontakta alltid personalen innan.

Byggmaterial

Tryckimpregnerat virke tas emot på Stomsjö återvinningscentral. Kontakta alltid personalen innan. Får inte blandas med rent trä.

Gips tas emot av alla återvinningscentraler. Gipsskivor ska vara fria från isolering, metall, trä och plast, men tapetrester och glasfiberväv går bra.

Glas

Glas ska materialåtervinnas och lämnas på återvinningsstationerna eller kommunens återvinnngscentraler. Släng inte lampor eller keramik i glasåtervinningen.

Planglas, till exempel fönsterrutor utan karm, lämnas vid Stomsjö återvinningcentral

Grovavfall

Grovavfall är sådant hushållsavfall som inte passar i soppåsen - antingen för att det är för stort eller tungt eller har andra egenskaper som gör att det inte lämpar sig för förbränning. Grovavfall är skrymmande avfall som t ex träavfall, trädgårdsavfall, metallskrot, möbler, gips och well. Grovsopor kan lämnas vid kommunens återvinningscentral eller lämnas vid grovsopsinsamling.

Kläder

Kläder och textilier kan lämnas till secondhandbutik, i insamlingsbehållare vid Stomsjö återvinningscentral eller i klädinsamlingsbehållare. Lämna endast kläder av god kvalitet, i förslutna kassar.

Läkemedel

Om läkemedel läcker ut i naturen ställer de till problem och skadar djur och växter. Läkemedel omfattas av producentansvar. Överbliven medicin ska lämnas in till apotek.

Metall

Metallförpackningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Lämnas på återvinningsstationen eller på Stomsjö återvinningscentral.

Metallskrot lämnas på kommunens återvinningscentraler. Får inte lämnas vid återvinningsstationerna.

Papper

​Pappersförpackningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Lämnas på återvinningsstationen eller Stomsjö återvinningscentral i behållaren för pappersförpackingar. Platta till och vik ihop för att spara utrymme.
Skrymmande wellpapp omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Lämnas vid kommunens återvinningscentral. Kan eventuellt även lämnas vid återvinningsstation. Platta till och vik ihop för att spara utrymme.
​Tidningar och returpapper omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Lämnas vid kommunens återvinningscentral eller vid återvinningsstation. 

Kuvert och vykort ska slängas bland vanliga sopor.

Plast

Plastförpackningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Lämnas på återvinningsstationen eller Stomsjö återvinnings­central i behållaren för plastförpackingar. Skrymmande plastprodukter som inte får plats i hushållssoporna lämnas på kommunens återvinningscentral i brännbar fraktion.

Trädgårdsavfall 

Gräs, mossa, löv samt ris och grenar

  1. Kompostera i egen behållare
  2. Teckna ett grönabonnemang (lämna varannan vecka i ett 240 liter kärl under säsongen 1 april-15 november. Materialet komposteras och blir värnamomylla).
  3. Lämna trädgårdsavfallet själv vid kommunens återvinningscentraler eller lämna  vid kommunens obemannade insamlingsplatser för trädgårdsavfall (Lekelund i Värnamo eller gröntipparna i Bor och Horda).

Lämna endast rent trädgårdsavfall som är fritt från säckar och krukor eftersom de förstör komposteringen. Se till att det inte finns större stenar och plattor i trädgårdsavfallet eftersom de förstör maskinerna då trädgårdsavfallet behandlas.​

Träavfall

Rent trä, spånskivor, parkett, masonit, plywood, trämöbler och inredning kan lämnas på kommunens återvinningscentraler. Tryckimpregnerat virke klassas som farligt avfall och får bara lämnas vid Stomsjö återvinningscentral. Blanda aldrig rent trä med tryckimpregnerat virke.

Rivningsvirke tas inte emot på vid kommunens återvinningscentraler.  

Granskad 2018-02-15
av Atena Ahmadi