Avgifter och regler, abonnemang

Från 1 januari 2018 är det SÅM som ansvarar för insamling och hantering av hushållsavfall samt slam- och latrintömning i Värnamo.

Hämtning

Vid villor och fritidshus sker hämtning av hushållsavfall normalt varannan vecka. Vid flerbostadshus sker hämtning en gång per vecka.

Sommartömningen sker från vecka 18 till och med vecka 37, i tjänsten ingår tio tömningar. Hämtning sker var fjortonde dag. Hushållssopor och latrin hämtas vid olika tillfällen.

Renhållningsavgifter

Nya avgifter för renhållning för 2018 har antagits av kommunfullmäktige och gäller från 1 januari.

Avfallstaxan finansierar bl a att hushåll utan avgift ska kunna

 • lämna material på kommunens återvinningscentraler (att lämna asbest på Stomsjö kostar dock extra),
 • lämna farligt avfall till miljöbilen vår och höst
 • lämna grovsopor och restavfall vid fastighetsnära insamling vår och höst,

men också

 • driften av återvinningscentralerna,
 • hantering av hushållens farliga avfall,
 • omlastning och transporter av insamlat avfall.

Verksamheter kan idag endast lämna ett fåtal fraktioner på kommunens återvinnings­centraler och får istället anlita andra återvinningsbolag för sorteringshjälp.

Renhållningsavgifter (per år och kärl/sopställ)

 • Tömning en gång/vecka 3 472 kr
 • Tömning en gång varannan vecka 1 736 kr
 • med kompostering av animaliskt avfall 1 450 kr
 • Avgift för grönabonnemang 1 055 kr

Tillsyn och föreskrifter

Det är samhällsbyggnads­förvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Renhållningsordningen för Värnamo kommun innehåller föreskrifter om avfallshanteringen såsom:

 • ansvarsfördelningen kommun och fastighetsägare
 • lokala bestämmelser om hur fastighetsinnehavare ska hantera sitt avfall
 • skyldigheten att sortera ut och lämna vissa fraktioner (återvinningsbara produkter, skrymmande avfall, restavfall, elavfall, farligt avfall m m) och var det kan lämnas
 • förutsättningar för eget omhändertagande
 • hämtningsområden och hämtningsintervall
 • vad som gäller för soputrymmen, hämtningsvägar samt dispenser

SÅM - regional samverkan med en gemensam plan

SÅM står för samverkan, återvinning, miljö och är ett kommunal­förbund som Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun har bildat tillsammans. En ny gemensam avfallsplan och renhållningsordning med nya föreskrifter om avfallshanteringen kommer att arbetas fram.

Granskad 2018-04-10
av Helena Bengtsson