Kompostering av hushållsavfall

Du återvinner dina hushållssopor genom att kompostera. Kompostering är naturens eget sätt att återvinna dött material till näringsrik mylla med hjälp av mikroorganismer, smådjur och maskar.

I Värnamo kommun är det tillåtet att utan anmälan kompostera trädgårdsavfall och vegetabiliskt köksavfall som inte är tillagat eller värmebehandlat.

Kompostera matavfall

Komposteringen måste ske i skadedjurssäker isolerad kompostbehållare (varmkompost).

När du komposterar matavfall i en skadedjurssäker och isolerad kompostbehållare som är godkänd av samhällsbyggnadsnämnden och åtar dig att inte lägga matavfall i sopkärlet kan du ansöka om sänkt avfallsagift (200 kronor/år) samt begära om förlängt sophämtningsintervall.

Granskad 2018-04-05
av Helena Bengtsson