Förpacknings- och tidningsinsamling

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar och ska samlas in och materialåtervinnas. Insamling sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som är producenternas samarbetsorganisation.

bild från ftiab, förpackning, tidning

Samla in och återvinn

Förpackningar och tidningar utgör en stor del av hushållsavfallet och är avfallsslag som ganska lätt att känna igen och sortera bort. Vid återvinningsstationerna i flera av kommunens tätorter kan förpackningar av papper, metall glas och plast samt tidningar sorteras för materialåtervinning. Returflaskor och dryckesburkar med pant lämnas i butik.

I Värnamo kommun finns sexton återvinningsstationer. Förpacknings- och tidningsinsamling är producenternas ansvar och kommunen har varken något ekonomiskt eller fysiskt ansvar. Det är FTI som har hand om städning och tömning av behållarna och ser till att det insamlade materialet återvinns till nya produkter.

Om du har frågor om förpacknings- och tidningsinsamling, om behållarna är blivit fulla eller om du har synpunkter på städning, är det därför FTI du ska kontakta.


Här finns Återvinningsstationerna‌
Bor

Savens väg


Bredaryd

Mellangatan


Forsheda

FänestadsvägenGärdesvägen - Slättövägen


Gällaryd

Vid kyrkan


Horda

Järnvägsgatan


Hånger

Stationsvägen


Lanna

Telefonvägen


Rydaholm

SveavägenCentralplan


Värnamo

Skattejordsvägen (Ekbackens förskola)

Expovägen (Östboskolan)

 

Träffgatan (Willys)

Gränsgatan (vändplan)


Ingelundsvägen

Stomsjö återvinningsgård

 

Insamlade material per Värnamobo 1995-2015

Insamlade material per Värnamobo 1995-2015

Sortera förpackningar och tidningar

 • Alla förpackningar ska vara tömda och dropptorra
 • Det ska inte finnas matrester kvar som kan börja lukta illa eller dra till sig skadedjur
 • Förpackningar av olika material ska separeras när det går. Om det inte går
  sorteras förpackningen efter det material som utgör den största delen av förpackningens vikt.
 • Förpackningar med farligt innehåll lämnas vid miljöbilens insamling eller till miljöstationen på Stomsjö återvinningsgård

Plastförpackningar

Till exempel flaskor, burkar, små hinkar och dunkar, bärkassar, plastpåsar på rulle, refillpaket, tuber, chipspåsar och frigolit.

 • Ta av korkar och lock
 • Lägg plastförpackningarna lösa i behållaren så underlättas vidare återvinning

Lämna inte plastprodukter som inte är förpackningar som till exempel blomkrukor, CD/DVD-fodral, husgeråd och leksaker. De slängs i soppåsen.

Returflaskor pantas i butik

Glasförpackningar

Till exempel flaskor burkar av färgat eller av ofärgat glas.

 • Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter material
 • Skilj på färgade och ofärgade glasförpackningar

Lämna inte porslin, keramik, spegel eller fönsterglas, dricksglas, ugnsformar
och andra liknande produkter, som inte är förpackningar. De lämnas vid kommunens grovsopsinsamling eller som deponi på kommunens återvinningscentraler. Glödlampor och lysrör lämnas som elavfall på återvinningscentralen.

Returflaskor pantas i butik.

Pappersförpackningar

Till exempel pasta-, mjölk- och juicepaket, bärkassar, sockerpåsar, ägg- och skokartonger, toarullar och wellpapplådor.

 • Platta till och vik ihop
 • Lägg mindre förpackningar i större för att spara utrymme

Lämna inte kuvert och vykort. De slängs i soppåsen. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar.

Metallförpackningar

Till exempel konservburkar och pystomma sprayburkar, tuber (låt hatten sitta på), kapsyler och lock, penseltorra färgburkar.

Lämna inte metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och annat som inte är förpackningar. De lämnas som metallskrot på återvinningscentralerna.
Sprayburkar räknas som farligt avfall som ska lämnas vid Stomsjö återvinningscentral eller miljöbilen.

Returburkar pantas i butik

Tidningar och returpapper

Till exempel dagstidningar, magasin, kataloger, reklam, skriv- och ritpapper, pocketböcker.

 • Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar innan de läggs i
  behållaren. Spiraler och klamrar kan vara kvar.

Lämna inte kuvert, vykort, post-it-lappar. De slängs i soppåsen. Bärkassar och kartonger läggs i pappersförpackningar. 

Allmänt om producentansvar

Det är producenten som ansvarar för att det finns ett insamlingssystem i kommunen. Stationernas antal, vilka fraktioner som tas emot och hur behållarna utformas är upp till producenterna att bestämma, även om samråd skall ske med kommunen.

Kommunens två viktiga skyldigheter är information och tillsyn.

Bestämmelserna i producentansvarsförordningen är inte straffsanktionerade. Däremot är nedskräpning straffbart enligt miljöbalken, men nedskräpningen måste kunna kopplas till nedskräparen. Det finns fall då nedskräpare har dömts till dagsböter om de kan kopplas till nedskräpningen.

Insamlingen av förpackningar utförs av ett antal entreprenörer som har avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Granskad 2016-12-21
av Birgitta Andersson