Förebygga avfall

Vi köper prylar vi vill ha (men vi kanske inte behöver alla). Miljön belastas hårt av vårt slit-och-släng-beteende. Sopmängderna ökar trots de senaste årens stora satsningar på återvinning. År 2015 bidrog varje Värnamobo i snitt med:

 • 279 kg till förbränning (200 kg i sopkärlet, på ÅVC-erna lämnades 18 kg träflis och 61 kg blandat brännbart).
 • 94 kg till återvinning (29 kg förpackningar, 20 kg returpapper, 6 kg well, 18 kg metall och 3 kg gips blev till nya produkter.)
 • 27 kg trädgårdsavfall (en del komposterades på Lekelund och blev Värnamomylla.)
 • 19 kg kördes till deponi.
 • 21 kg farligt avfall varav 19 kg tryckimpregnerat trä samlades in för omhändertagande.

Handla klokt

Det är bra för miljön om avfallsmängderna och de farliga ämnena i avfallet minskar. (Att minska avfallet är inte samma sak som att sortera soporna. Sortering påverkar inte mängden avfall som uppstår, men är också viktigt då det sparar på våra naturresurser.) Några sätt att minska avfallsmängderna.

 • Köp inte mer prylar än du behöver
 • Använd produkterna under en längre tid, innan du köper nytt
 • Om det går, reparera det du har istället för att köpa nytt
 • Vid köp - kolla upp om föremålet du tänker köpa går att reparera
 • Saker och kläder du inte behöver längre kan säljas eller lämnas till second hand, så att de kan komma till nytta för andra
 • Köp gärna begagnat och satsa på hög kvalitet när du köper nytt
 • Sköt om prylarna så håller de längre
 • Istället för att köpa något som du sällan använder kan du kanske hyra eller låna? Eller kanske köpa gemensamt med vänner eller grannar?

Släng inte mat

Genomsnittssvensken slänger varje år 80 kg mat. Några tips för att minska matsvinnet:

 • Planera dina matinköp. Köp inte för stora mängder
 • Töm kyl och frys innan du fyller på med nya varor
 • Gör en matlåda eller laga något annat gott av dina matrester
 • Frys ner överbliven mat. Prickiga bananer, riven ost, kött och korv, mjölk och grädde går utmärkt att frysa och använda i matlagning.
 • Var inte en slav under datummärkningen, den är endast vägledande. Smaka och lukta innan du slänger något,
  Sista förbrukningsdag är dock ett fast datum som ska förhindra att vi blir sjuka av känsliga livsmedel som köttfärs, rå korv, färsk kyckling och färsk fisk

Slöseri att inte återvinna

Lägger du återvinningsbart material i sopkärlet ger det bara energi en gång. Kvar blir aska som måste deponeras. Allra sämst för miljön är att slänga återvinnings­bara saker. Då är de borta ur kretsloppet för alltid.

Ett rent insamlat material är en värdefull råvara

Metallåtervinning ger en energibesparing på 75-95% jämfört med att framställa ny metall från malm. Plast som lämnas för återvinning sparar energi, men också på jordens oljetillgångar.
El-avfall som lämnas gör att farliga ämnen kan tas om hand, och metaller, plast, och glas kan återvinnas. Förutom miljönyttan sparas även energi och naturresurser.

Granskad 2018-01-04
av Ingela Zander