Avfall och återvinning

För varje inköp du gör ökar utsläppen som påverkar miljön. Var rädd om miljön genom att sortera dina sopor och handla sopklokt. På de här sidorna hittar du information om sortering och återvinning samt sophämtning.

Handla sopklokt och sortera

Dina inköp idag blir dina sopor i morgon. De saker du inte inhandlar behöver du inte heller göra dig av med. När du ändå måste så är du välkommen och sortera på våra återvinningscentraler!

Information om hur olika saker ska sorteras hittar du på sidan Sopsorteringsguide.

Återvinningscentraler

Hushållen i Värnamo kommun kan kostnadsfritt lämna sitt sorterade avfall vid våra återvinningscentraler Stomsjö, Rydaholm och Bredaryd.

Öppettider och mer information på sidan Återvinningscentraler.

Avfall från företag och verksamheter omfattas inte av det kommunala renhållningsansvaret. Därför kan verksamheter endast lämna ett fåtal fraktioner på kommunens återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationer kan du lämna förpackningar samt returpapper  för materialåtervinning. Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som ansvarar för dessa. Du hittar återvinningsstationer i Värnamo tätort, Forsheda, Rydaholm, Bor, Gällaryd, Horda, Bredaryd, Hånger och Lanna.

Hur du sorterar på återvinningsstationerna samt deras adresser finns på sidan Förpacknings- och tidningsinsamling.

Grovsopor och trädgårdsavfall

Både grovsopor och trädgårdsavfall kan lämnas på våra återvinningscentraler. Men det finns även möjlighet att få det hämtat. För trädgårdsavfall har vi dessutom tre insamlingsplatser som är öppna dygnet runt.

Information om grovsopor och grovsopsinsamlingen hittar du på sidan Grovsopor.

Information om trädgårdsavfall och grönabonnemang hittar du på sidan Trädgårdsavfall.

Sophämtning

Sophämtningen utförs av Sandahls Entreprenad AB.

Mer information om avgifter, regler och abonnemang samt kontaktuppgifter finns på sidan Sophämtning.

Granskad 2017-09-27
av Christin Granberg

Skriv ut