Anmälningsplikt och tillstånd

Många verksamheter eller åtgärder kräver anmälan eller tillstånd. Det är viktigt att du som till exempel ska starta ett företag tar reda på vad som gäller. Du är välkommen att ta kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker eller har frågor.

Anmälan och ansökan

Både anmälan och ansökan om tillstånd ska göras i god tid innan du sätter igång med ett arbete eller en installation.

Granskad 2018-04-10
av Helena Bengtsson