Bygga, bo och miljö

Värnamo är i en expansiv fas, många vill bo och leva i kommunen och många vill bygga nytt. Förutom information om regler kring bostäder och mark, har vi här samlat sådant som är viktigt att veta om samhällsplanering, ritningar, byggprojekt och planeringsprojekt som omfattas av samhällsbyggnadsprocessen.

Här får du också veta mer om avfall och återvinning, buller, energi, brandskydd, livsmedel, djur och lantbruk, naturvård samt sådant som inte är så bra för vår natur.