Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Vattennivån i Lagan

Diagrammet visar inmätt vattenstånd i Lagan under ett års tid. (Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.) Diagrammet uppdateras normalt var fjortonde dag. Skulle högflöde inträffa läggs aktuella nivåer för Lagan ut på denna sida två gånger per dygn, kl 8 respektive kl 16.

Inmätt vattenstånd i Lagan

Loggning av Lagans nivå...

Att hösten har varit nederbördsrik började under december märkas på nivån i Lagan som sakta steg och steg. 

Dagarna före jul började vi följa Lagans nivå lite noggrannare.Toppnoteringen för denna gång +145,40 nåddes den 21 december. Därefter har nivån sjunkit. Loggningen upphörde den 25 december.


Vattenståndet vid Åbron inför julhelgen 2019


kl 00

kl 08

kl 12

kl 16


  


25 december

+145,21

+145,23

+145,21

+145,23
24 december

+145,27

+145,25

+145,25

+145,25
23 december

+145,36

+145,34

+145,32

+145,29
22 december

+145,38

+145,38

+145,36

+145,36
21 december

+145,36

+145,36

+145,40

+145,38
20 december

+145,37

+145,37

+145,35

+145,38
19 december

+145,37

+145,37

+145,35

+145,33
18 december

+145,27

+145,32

+145,37

+145,37
17 december

+145,27

+145,29

+145,27

+145,25
Lagan är nyckfull

Lagans avrinningsområde är nederbördsrikt. I västra och södra delarna kan det falla 900-1000 mm regn per år. Eftersom det inte finns några stora sjöar eller utjämnande magasin uppströms Värnamo som dämpar kraftiga flöden kan Lagan snabbt stiga. I normala fall är förloppet långsamt. Eftersom Lagans lutning genom och nedströms Värnamo är marginell, bara 0,35 ‰, kan en kraftig vårflod eller ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i rikskområden.

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Nivån kan relateras till 

  • normalt lågvattenstånd: +143,5
  • medelvattenstånd: +144,1
  • maxnivå juli 2004: +147,1  

Bilden nedan visar hur vattenståndet i Lagan har varierat de senaste åren. Vid två tillfällen sedan januari 2010 har Lagan nått +145,8, i samband med vårflod i april 2010 och efter ihållande januariregn 2012. Andra toppar har under aktuell period inträffat efter längre regnperioder samt vid snösmältning. 

Lagans nivå under fem år

Senast granskad:
2020-01-02

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter