Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för det allmänna vatten- och avlopps­nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar samt vatten- och avloppinstallationer hos fastighetsägaren.

Ledningsnätet

För att klara vattenförsörjning och avloppsrening har Värnamo kommun elva vattenverk och tio avloppsreningsverk. Ledningsnätet är totalt 79 mil långt, varav 44 mil är avloppsledningar, 6 mil är tryckavlopp och 29 mil är vatten­ledningar. Dessutom finns 49 spillvattenpumpstationer, 6 tryckstegringsstationer och 10 dagvattenpumpstationer.

Vattenläckor

Vi behöver din hjälp.

Informera oss om:

  • du upptäcker onormala vattensamlingar på en gata (kan bero på en vattenläcka eller stopp i en dagvattenbrunn)
  • det är dåligt vattentryck eller inte kommer något vatten alls i kranen
  • det är konstig färg, lukt eller smak på kranvattnet även efter spolning

Kontakta kontaktcenter så hjälper vi dig vidare. Du kan också göra en felanmälan på www.varnamo.se/felanmalanlänk till annan webbplats eller via mobilappen ”Felanmälan Värnamo”.

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp ska du fylla i en begäran om anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet och skicka den till tekniska förvaltningen. 

Mer information

Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten-och avloppsanläggningar:

Senast granskad:
2019-08-26

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter