Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Torrtoalett

Med torrtoalett menas en toalett som inte är ansluten till vattenspolning. Avföring och urin (latrin) samlas upp i en tät behållare.

Här följer några exempel på torrtoaletter: 

  • multrum förmultningstoalett, mulltoa
  • förbränningstoalett
  • paketerings- och frystoalett
  • urinsorterande toalett 

Installerar du en torrtoalett och har kommunal latrinhämtning behöver du inget tillstånd, men du måste anmäla till tekniska förvaltningen att du vill ha hämtning av latrinet. Tekniska förvaltningen ansvarar för insamling och behandling av hushållens avfall. Insamling av latrin utförs av entreprenör, Sandahls Entreprenad AB. 

Om du redan har någon av ovanstående toalettyper installerad och i stället för kommunens latrinhämtning själv vill börja kompostera latrinet måste du göra en särskild anmälan om detta till samhällsbyggnadsnämnden.

Observera att det inte är tillåtet att gräva ner latrin i skog eller på annan mark.

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?



Synpunkter