Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

VA-kundtjänst
0370-37 74 98

Öppettider

Måndag-torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Akuta ärenden utanför öppettiderna:
036-13 71 62


Vatten och avlopp (VA)

Drygt 27 000 av invånarna i Värnamo kommun är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Det är tekniska förvaltningen som ansvarar för att dricksvatten produceras och distribueras och ser till avloppsvatten leds bort och renas.

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avlopssnätet, behöver du göra en anmälan för servisanlutning.

Kostnadsberäkning

Vill du veta vad servisanslutningen kommer att kosta? Du kan be att få en kostnadsberäkning.

Kommunalt vatten och avlopp

Inom samtliga tätorter i kommunen finns fastställda verksamhetsområden för vatten och avlopp, där kommunen tillhandahåller allmänna vattentjänster.

Ansvaret gäller fram till respektive fastighets förbindelsepunkt (den punkt där fastighetens ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet). Innanför förbindelsepunkten ligger ansvaret för ledningar och VA- (vatten- och avlopp-) installationer hos fastighetsägaren.

Alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är skyldiga att följa de lokala bestämmelserna för vatten- och avloppshantering som kommunen har fastställt i Allmänna bestämmelser för brukande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA). I ABVA finns bestämmelser för vattenmätare, avfallskvarnar och vad som inte får släppas ut i avloppet.

VA-taxa

Kommunens VA-verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgiften består av anläggningsavgift (kostnaden för att koppla in kommunalt vatten) samt brukningsavgift (kostnaden för att använda VA-anläggningen).

Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till VA-nätet.

Ägarbyte på fastighet

Har du sålt din fastighet? Glöm inte att anmäla byte av ägare.

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter