Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Hastighetsplan

Trafikens hastighet är en viktig del i ortens attraktivitet och hur dess gaturum upplevs. 2015 såg vi över flera tätorters hastigheter i ett steg mot både ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och ökad hänsyn i trafiken.

Hastighetsplanens syfte är att vara ett underlag för kommunens framtida beslut angående omskyltning av hastighetsgränserna inom tättbebyggt område och vid planering av åtgärder för att hålla lämplig hastighet på kommunens gator och vägar.

Berörda orter är:
Bor, Bredaryd, Dannäs, Forsheda, Horda, Hånger, Hörle, Kärda, Lanna, Ohs, Rydaholm, Tånnö, Värnamo och Åminne.

Övriga vägar utanför tättbebyggt område och i orter/byar som inte blivit omnämnda i hastighetsplanen, ansvarar respektive väghållare för. Antingen är det Trafikverket eller en vägförening.

Senast granskad:
2019-10-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter