Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2019-04-29

Uppdaterat förslag till ny översiktsplan

Nu har förslaget till ny översiktsplan behandlats av samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga handlingar finns tillgängliga för allmänheten på www.varnamo.se/nyoversiktsplan.

Förslaget till ny översiktsplan har reviderats utifrån inkomna synpunkter. Detta förslag har sedan godkänts av samhällbyggnadnämnden den 10 april 2019 och skickats vidare till kommunstyrelsen för beredning inför antagande i kommunfullmäktige.

Vill du veta mer om planen och processen så finns information på hemsidan.

Senast uppdaterad:
2019-04-29

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp