Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2018-07-05

Vad händer med nya översiktsplanen?

Under våren har förslaget till ny översiktsplan varit utställt på samråd. Många av kommunens invånare har varit med och yttrat sig på möten och via inkomna skrivelser.

Just nu pågår arbetet med att sammanställa och svara på de synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen ska det framgå om och hur kommunen tänker tillmötesgå inkomna synpunkter. Av samrådsredogörelsen ska det även framgå vilka förändringar av planförslaget som samrådet orsakat, samt hur samrådet har ägt rum.

Planförslaget kommer därefter revideras i enlighet med samrådsredogörelsen och ställas ut en andra gång för granskning. Under granskningen ges allmänheten på nytt ett tillfälle att tycka till och inkomma med synpunkter som kan förbättra planen.

Samrådsredogörelsen kommer utgöra en planhandling som kommer ställas ut tillsammans med utställningshandlingarna av planförslag för ny översiktsplan för kommunen. Detta beräknas kunna ske framåt senhösten 2018.

Senast uppdaterad:
2018-08-28

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp