Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen är ett planeringsdokument som berör en avgränsad del av kommunen och som därav har en mer detaljerad redovising av ställningstaganden.

Fördjupningen av översiktsplanen är liksom den kommunövergripande översiktsplanen inte juridiskt bindande utan kan ses som kommunens redovisade ställningstagande.   

Här redovisas gällande fördjupningar av översiktsplanen som finns i Värnamo kommun.

Fördjupning för Värnamo stad

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för delen Värnamo stad blev antagen av Kommunfullmäktige den 30 mars 2006. I planen anges de riktlinjer för hur staden ska utvecklas i framtiden. Läs delar av fördjupningen via länk:
Fördjupning för Värnamo stadPDF (stor fil)

Fördjupning för Forshedaområdet

Översiktsplan för Värnamo kommun, fördjupning för Forshedaområdet blev antagen av Kommunfullmäktige den 30 oktober 2008. Fördjupningen omfattar Forsheda tätort samt ett större område runt omkring med bland annat Fänestad, Rannäs och Torskinge byar. Läs fördjupningen via länk: Fördjupning för ForshedaområdetPDF (stor fil)

Gällande fördjupningar av översiktsplanen i övrigt

Gällande fördjupningar av översiktsplanen finns även för orterna:

Bor, antagen av kommunfullmäktige den 17 december 1981(områdesplan),

Bredaryd, antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 1988,

Horda, antagen av kommunfullmäktige den 25 juni 1987,

Hånger, antagen av kommunfullmäktige den 29 mars 1979 (områdesplan),

Lanna, antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2000,

Nydala, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 1983 (områdesplan),

Os, antagen av kommunfullmäktige den 15 december 1983 (områdesplan).

 

Planhandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Senast granskad:
2019-05-31

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter