Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Fördjupning Värnamo stad

Nu tar Värnamo kommun fram en ny fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad. Fördjupningen av översiktsplanen syftar till att vägleda och ge stöd i planering och utveckling av Värnamo stad, och skapa förutsättningar för utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. Fördjupningen skiljer sig från översiktsplanen, som är kommunövergripande, då den är geografiskt mer avgränsad, och preciserar de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen.

Varför behövs en ny fördjupning av översiktsplanen?

Den nuvarande fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad antogs 2006. Mycket har hänt sedan den antogs, och idag är planen i stora delar inaktuell. En växande befolkning kräver inte bara fler bostäder, arbetsplatser och skolor, utan dessutom ett fokus på att tillväxten sker hållbart, något som blir av allt större vikt. Vi ska i Värnamo stad kunna resa, arbeta och leva hållbart såväl idag som i framtiden.

Vad ska planen innehålla?

Fördjupningen av översiktsplanen för Värnamo stad kommer att precisera de ställningstaganden som gjorts i översiktsplanen, och konkretisera dem i en mark- och vattenanvändningskarta. Den kommer att peka ut områden för bebyggelse av exempelvis nya bostäder, verksamheter, service och grönstruktur. Vidare pekar den även ut nya kopplingar, och tydliggör på vilka håll staden bör växa.

Programunderlag

I det underlag för programsamråd som tagits fram för fördjupningen av översiktsplanen kan du läsa om hur kommunen avser utforma planen. Där finns exempelvis information om Värnamo idag, alternativ på hur staden kan utvecklas och behovet av hållbar omställning. Underlaget syftar till att visa på vad fördjupningen av översiktsplanen kommer att behandla, hur den avgränsas och vad som påverkar dess utformning. Underlaget ger dig även möjlighet att delta i en enkät, där du kan peka ut platser i Värnamo stad du tycker om, kvaliteter i staden, och andra aspekter som du anser gör Värnamo stad till en plats man vill bo i.

Programsamråd för fördjupning av översiktsplanen för Värnamo stad.länk till annan webbplats

Enkäter

Nedan kan du delta i två stycken enkäter som berör Värnamo stad och dess utveckling.

Enkät: Hur vill du att Värnamo stad ska utvecklas?länk till annan webbplats

Enkät: Berätta om din favoritplats i Värnamo stadlänk till annan webbplats

Under fliken "På gång med fördjupningen" till vänster kan du läsa mer om arbetet med att ta fram fördjupningen.


Illutsrationsbild, trianglar i olika färger.

Senast granskad:
2019-08-27

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter