Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Koordinatsystem

Värnamo kommuns koordinatsystem för all kartproduktion och övrig redovisning av lägesbunden information är sweref 99 13 30. 2007 skedde övergången från det gamla lokala koordinatsystemet i kommunen.

Sweref 99 13 30

Koordinatsystemet i Värnamo kommun betecknas SWEREF 99 13 30 och har koordinater som skiljer sig från de tidigare använda lokala systemen. Ett koordinatexempel får illustrera hur en positionsangivelse redovisas före respektive efter övergången till SWEREF 99 13 30. Koordinaterna gäller en triangelpunkt uppe i tornet till Värnamo kyrka.

Koordinater i SWEREF 99 13 30
X: 6 340 541,373
Y: 183 156,983

Koordinater i Värnamos gamla lokala koordinatsystem:
X: 115 000
Y: 112 500

RH 2000

RH 2000, som är rikets höjdsystem, är baserat på mätningar från Riksavvägningen som pågick under 25 år varför alla mätningar har reducerats till en gemensam epok, år 2000, med en för hela Norden gemensam landhöjningsmodell. Värnamo kommun har räknat om sitt höjdnät, och bytt det lokala höjdsystemet till RH 2000.

Differensen som erhålls vid en translation mellan Värnamo lokala och RH 2000 är -0,262 m, d v s för att komma till RH 2000 ska 0,262 m subtraheras från höjderna i Värnamo lokala.

Den differens som redovisats här bör användas med försiktighet då den är representativ endast för de punkter som har använts i translationen. Andra punkter i det lokala systemet kan ha andra relationer till RH 2000, då kvaliten i sådana punkter är okänd.

Vid avvägning från Värnamo kommuns höjdfixar finns höjder i RH 2000 att erhålla hos samhällsbyggnadsförvaltningens geodataavdelning.

Senast granskad:
2019-06-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter