Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Kartor, mätningstjänster och GIS 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Geodataavdelning kan tillhandahålla olika kartor över Värnamo kommun samt tjänster inom mätning och geografisk information (GIS).

Avdelningen ansvarar för:

  • framställning av baskarta, adresskartor och andra specialkartor
  • nybyggnadskartor som erfordras vid bygglovsansökan för ny- och tillbyggnader
  • projekteringskartor
  • historiska kartor - finns endast i handritade exemplar för påseende
  • geotekniska mätningar och beräkningar samt utstakning och lägeskontroll
  • kommunens stomnät i plan och höjd
  • inmätningar och utsättningar på begäran av kommunens övriga förvaltningar och externa uppdragsgivare
  • kommunens GIS-system.

 

Senast granskad:
2019-04-11

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se

 

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

 

Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo

 

Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo

 

Organisationsnummer
212000-0555
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp