Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Kristoffer Lideberg

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för södra Åminne

Förslag till detaljplan för södra Åminne i Åminne samhälle


Planförslaget syftar till att göra en översyn av markanvändning som i sin tur har bäring på kommande fastighetsbildningar. Detaljplanen möjliggör mark för lekplats samt en komplettering med bostadsbebyggelse genom avstyckning av åtta till elva nya bostadstomter.

Planförslaget ger utrymme för åtgärder för att förbättra trafiksituationen samt för att säkerställa den del av cykelväg Värnamo – Åminne – Hånger som ligger inom planområde.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Kommunen verkar för att planen kan antas under hösten 2019.

Handlingar inför antagande finns att läsa nedan. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_SödraÅminne.pdf 3 MB 2019-12-04 11.05
Planhandlingar_S-Åminne.pdf 669 kB 2019-12-04 11.07
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_granskning_SodraAminne.pdf 52 MB 2019-06-18 17.05
Planhandlingar_granskning_SodraAminne.pdf 3 MB 2019-06-18 17.05
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta_samrad_SodraAminne.pdf 287 kB 2016-12-16 14.53
Planhandlingar_samrad_SodraAminne.pdf 4 MB 2016-12-16 14.53

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-12-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter