Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Planeringsarkitekt
Frida Fält

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förslag för ny grundskola

Förslag till detaljplan för del av Västhorja 12:5 (vid Gröndalsleden - Sveavägen) i Värnamo stad.


Planen syftar till att möjliggöra för en ny grundskola i nordvästra delen av Värnamo stad med plats för ungefär 550 elever.

Huvuddraget av planförslaget är att en del av ett allmänt klutur- och naturlandskap exploateras för skola med tillhörande skolbyggnader, skolgård, angöring och parkering. Angöringen kommer ske från Sveavägen (för biltrafik) och från befintlig gc-väg som leder till friluftsområdet Borgen.

Planens process

Planförslaget ska vara ute på både samråd och granskning innan planen kan antas i kommunfullmäktige. Kommunen verkar för att planen kan antas hösten/vintern 2020.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Senast granskad:
2019-09-25

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter